Informacje

Tytuł dziennika: „mojamg.pl”

REDAKCJA
redaktor naczelny: Izabela Grabowska, tel: 603-847-649
email: kontakt@mojamg.pl
tel: 603-847-649

WYDAWCA:
Izabela Grabowska Usługi Interaktywne „JARMI”,

Dziennik „mojamg.pl” wpisany do rejestru dzienników i czasopism postanowieniem Sądu Okręgowego w Kielcach Wydział I Cywilny z dnia 22 stycznia 2015 roku sygn. akt I Ns. Rej. Pr 47/14

Wszelkie materiały mogące zostać wykorzystane do publikacji (poza informacjami handlowymi, na przesyłanie których nie wyrażam zgody) proszę przesyłać na powyższy adres email. Osoby chcące podzielić się ciekawymi wiadomościami w celu ich publikacji zapewniam o zachowaniu na życzenie ich tożsamości w tajemnicy.

Wszelkie prawa do tekstów zastrzeżone.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się dalszego rozpowszechniania aktualnych artykułów bez uzyskania zgody Wydawcy.