Wybrano nowych „starych” sołtysów

0

W dniu 01.02.2015 r. w dziesięciu sołectwach Gminy Miedziana Góra zostały przeprowadzone wybory na Sołtysów na lata 2015 – 2018. W wyniku przeprowadzonych wyborów zostało wybranych 10 Sołtysów.
W 8 sołectwach mieszkańcy postanowili wybrać na Sołtysów kandydatów, którzy pełnili już obowiązki Sołtysa przez ostatnią kadencję. Wśród wybranych jest tylko 2 nowych Sołtysów i będą pełnić tą funkcję pierwszy raz. W wyborach wzięło udział 1995 mieszkańców spośród 8762 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 22,76%.

Wykaz Sołtysów w gminie Miedziana Góra oraz ilość uzyskanych głosów:
1. TOKAR WIESŁAW – sołectwo Miedziana Góra – głosów 124
2. MODRZEJEWSKA BOŻENA   – sołectwo Ćmińsk Kościelny – głosów 217
3. RECZYŃSKI  JAN   – sołectwo Ćmińsk Rządowy – głosów 92
4. MOĆKO ZDZISŁAW  – sołectwo Ciosowa – głosów 42
5. RADEK ZYGMUNT   – sołectwo Kostomłoty Drugie – głosów 193
6. SOCHA MAREK   – sołectwo Kostomłoty Pierwsze – głosów 254
7. STRUŻ  URSZULA  – sołectwo Tumlin-Wykień – głosów 126
8. DROGOSZ CZESŁAW  – sołectwo Porzecze – głosów 124
9. SALADRA  AGNIESZKA  – sołectwo Przyjmo (nowo wybrany Sołtys) – głosów 77
10. PICHETA  JAN     – sołectwo Bobrza (nowo wybrany Sołtys) – głosów 74

W dniu 05 lutego 2015 r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze każdy z nowo wybranych Sołtysów otrzymał uroczyście wręczone zaświadczenie o wyborze na Sołtysa oraz „Poradnik Radnego i Sołtysa na 2015 rok”.

Wybranym Sołtysom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz swoich wyborców oraz Gminy Miedzianej Góry.

Udostępnij.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.